Akdağmadeni Köyleri

İçerik Sayfaları
Akdağmadeni Köyleri
Yazının devamı
Tüm Sayfalar

ABDURAHMANLI KÖYÜ:        İlçemizin batısında Yozgat yolu üzerinde, ilçemize 25 km uzaklıktadır. Rakımı 1560 olan köyün  nüfusu  473'tür. Okulu ve camisi vardır. Yolu asfalttır. Hasan, Abdurrahman, ve Cerciş  adında  üç kardeş tarafından 1924 yılında kurulmuştur. Bu üç kardeş Selaniğ'in  Kayalar kazasının Şahanlar köyünden  gelmişlerdir.

                AĞAÇLI- PINARBAŞI  KÖYLERİ: İlçemize 25 km uzaklıktadır. İbrahim ağa çiftliği köyünün mezrasıdır. 12 hane olup, nüfusu 78, rakımı 1500' dür. Geçimini  çiftçilik ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

               AKBAŞ KÖYÜ:        İlçemizin en yakın köylerinden biri olup  5' km uzaklıktadır. Okulu ve camisi vardır.  50 hane  olan   köyün nüfusu  373'tür.

          AKÇAKIŞLA KÖYÜ:        1630 yıllarında Hasbeğ  isimli  bir beyin  arazisi iken ;bu beyin ölümünden sonra  çocukları  tarafından kurulmuştur. İlçemizin güney batısında yer almakta , ilçemize 25 km uzaklıktadır. 65 hane olan köyün nüfusu 323'tür. Yolu ; Sarıkaya bağlantısı asfalt  ilçemiz bağlantısı stabilizedir. Bağlık bahçelik   ve ormanlık olan  köyümüzde sulama barajı ve deri sanayii vardır. En çok göç veren köyümüzdür. Okuma yazma oranı çok yüksektir. Topraklarında  maden işletilmektedir.  Sulu tarım yapılır. Halk tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.            

            AKÇAKOYUNLU KÖYÜ: İlçemize 35 km uzaklıkta ve ilçenin kuzeyinde  yer almaktadır. 40 hane olan köyün nüfusu 192’dir. Okulu ve camisi  vardır. Sulu tarım yapılır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. 

              ALİCİK KÖYÜ:   İlçemize   30 km uzaklıkta , ilçenin kuzey doğusundadır.  180 haneli olan köyümüzün  Nüfusu 913'tür.1850 yılında kurulmuştur. Camisi okulu ve sağlık ocağı vardır. Rakımı 1300 olan köyümüzün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

             ARDI ÇALAN KÖYÜ: Yaklaşık 400 yıl önce  İran'dan gelen  KULU DEDE  isimli kişi  tarafından kurulduğu söylenmektedir. İlçemizin  doğusunda olup 36 km uzaklıktadır. Okulu bulunmaktadır. Rakımı 1350 m olan Köyün geçim kaynağı hayvancılıktır.  Hane sayısı 45, nüfusu  197'dir.

           ARPALIK KÖYÜ:  İlçemizin tam batısında  Yozgat yolu üzerindedir.  Yozgat yoluna 1' km İlçeye 20 km uzaklıktadır.1300 rakımlı olan köyün, hane sayısı 50 , nüfusu 235'tir. Halkınnın geçim kaynağı  tarım ve hayvancılıktır. Okulu ve camii vardır.

             ASLANLI  KÖYÜ:    İlçemizin doğusunda olup   20' km uzaklıktadır. Rakımı 1400 m dir. 95 hane olan köyün  Nüfusu  420’dir. Okulu camisi  bulunmaktadır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

              AŞAĞI ÇULHALI  KÖYÜ:         Göndelen  çayı vadisinde  bu köyümüz , ilçemizin doğusunda yer alan orman köyü dür. İlçemize 20 km uzaklıktadır.  53 hane olan köyün nüfusu 221 dir. Okulu, camii ve  sağlık ocağı vardır. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.             

BAHÇECİK KÖYÜ:  İlçemizin kuzeyinde  bir derenin iki yamacına kurulmuş, iki mahalleli  köyümüzdür. İlçeye uzaklığı 30 km olan köyün  hane sayısı 122; nüfusu 613'tür. Rakımı 1300,halkının geçim kaynağı  tarım ve hayvancılıktır. Köyde camii, okul ve sağlık ocağı bulunmaktadır.             

BAŞÇATAK KÖYÜ:İlçemizin güneyinde yer alan şirin bir orman köyüdür. İlçeye 23 km uzaklıktadır. 40 haneli olan  köyün  nüfusu 222'dir. Halkının geçim kaynağı  orman ürünleri  ve hayvancılıktır.  Köyde okul ve camii bulunmaktadır.                

BELEKCİHAN KÖYÜ:  İlçemizin güney batısında  yer alan  ve ilçeye 24 km uzaklıkta olan, büyük köylerimizden biridir. Yarı orman köyüdür. 350 haneli olan köyün nüfusu, 1997 sayımında 2308 olarak tespit edilmiş ve belde olmayı hak kazanmıştır. Halkının büyük çoğunluğu Avrupa'da  işçi olarak çalışmaktadır. Avrupa'da  çalışan işçi sayısı  yaklaşık olarak 550 kişidir. Halkının refah seviyesi oldukça  yüksektir. Köyde bulunanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Okulu, camisi ve sağlık ocağı bulunmaktadır .Deniz seviyesinden yüksekliği 1440' dır.              

BOĞAZKÖY  KÖYÜ:lçemizin kuzeydoğusunda  yer alan köyün ilçeye  uzaklığı  30 km'dir. 145 haneye ve 670 nüfusa  sahiptir.  Okulu, camisi ve sağlık ocağı  vardır. Halkının geçim kaynağı  tarım ve hayvancılıktır.               

 BOYALIK KÖYÜ:  İlçenin kuzeyinde,35 km uzaklıkta  dar bir vadi içerisinde  kurulmuştur. Rakımı 1000 m olan Köyün, hane sayısı 85 olup 471 nüfusludur. Okulu ve camisi vardır. Halkının geçim kaynağı  tarım ve  hayvancılıktır. 

             BOZHÜYÜK  KÖYÜ:İlçemizin güney doğusunda, 25 km uzağındadır. Ormanlık bir köydür. Rakımı 1300 m, hane sayısı 69, nüfusu 250 dir. Okulu vardır. Halkının geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve orman ürünleridir.  

               BULGURLU KÖYÜ: İlçemizin güneyinde  yer almaktadır. İlçeye  uzaklığı  20 km dir.. 800 rakımlı olan köyün hane  sayısı  120, nüfusu 615 dir.  Okulu camisi ve sağlık ocağı  vardır. Halkın  geçim kaynağı tarım hayvancılık ve ticarettir.              

               BUZLUK ve ÇEPNİ KÖYLERİ: İlçenin kuzeyinde,  Çekerek ilçesi sınırında, Çekerek ırmağı kenarında ,, düz bir ovaya kurulmuş, küçük   ve varlıklı köylerimizdir. Buzluk ve  Çepni  köylerinin muhtarlıkları birdir. İlçeye uzaklıkları 42 km'dir. 70 haneli olan bu köylerimizin toplam nüfusu 288'dir. denizden yüksekliği 900 m'dir. Köyün Tarihi oldukça  eskidir. Eski  Karahisarıbahremşah kazasının yeri bu köylerimizin bulunduğu yerlerdir. Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köylerde cami ve okul  bulunmaktadır.                

ÇAĞLAYAN  - MAŞLAKLI KÖYLERİ:lçeye 35 km uzaklıkta bir dağ köyüdür.  1450 rakımlı köy   10 haneli olup,39 nüfusa sahiptir. Okulu bulunan köyün geçim kaynağı orman ürünleri ve hayvancılıktır. 

             ÇAMPINAR KÖYÜ:: İlçenin batısında ve 25 km uzaklıktadır.  Rakımı 1300,hane sayısı 35;nüfusu 175'tir. Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Okulu ve camisi vardır.            

             ÇARDAK  KÖYÜ:  İlçemizin kuzeyinde  ve ilçeye 28 km uzaklıktadır. 1300 m rakımlı köy, 62 hane olup, 293 nüfusa sahiptir. Köyde okul ve cami  bulunmaktadır. Sulu tarım yapılan köyün  geçim  kaynağı   tarım ve hayvancılıktır.                

ÇAYPINAR KÖYÜ:         İlçemizin kuzeyinde yer alır.  İlçemize 25 km uzaklıktadır.  Rakımı 700 olan köyün hane  Sayısı 62 olup, 417 nüfusu vardır. Sulu tarım yapılan köyün geçim kaynağı  tarım ve hayvancılıktır. Köyde okul  ve  cami  bulunmaktadır.                                                           

             ÇERÇİALAN KÖYÜ:             İlçenin  güneydoğusunda yer alan köyün ilçeye uzaklığı  35 km 'dir. Rakımı 1425 m olan  köyün hane sayısı 5 olup, nüfusu 16 'dır. Okulu olan köyün  geçim kaynağı  hayvancılıktır.            

DAVULBAZ KÖYÜ :            İlçenin güneyinde  ve 23 km  uzaklıktadır. Her  tarafı ormanlarla kaplı köyün  rakımı 1400 'dür. Hane sayısı 71 olan köyün nüfusu 389 'dur. Okulu camisi olan köyün geçim kaynakları tarım hayvancılık ve orman  ürünleridir.           

 DAVUTLU  KÖYÜ:            İlçemizin  kuzeydoğusunda, Sivas yolu üzerinde ve 10 km uzaklıkta yer almaktadır. 1000' rakımlı olan köyün hane sayısı 60; nüfusu  260'tır. Camisi ve okulu  olan köyün geçim kaynağı  tarım hayvancılık ve işçiliktir. 

             DAYILI KÖYÜ:            İlçenin güneydoğusunda  yer alır. Rakımı 1350 olan köyün hane sayısı 130 olup, nüfusu 667'dir.  Okulu camisi ve sağlık ocağı  vardır. Halkın geçim kaynağı  tarım hayvancılık ve ticarettir.  Köyün  ilçeye olan uzaklığı  30 km'dir.                       

DEMİRŞEYH KÖYÜ:           İlçemize 35 km uzaklıkta olup, ilçenin kuzeyinde  yer alır.  35 hane olan köyün  nüfusu 184'tür. Tepenin  başında kurulu köyün  rakımı  1400 m'dir. Köy halkının  geçim  kaynağı     hayvancılık ve işçiliktir. Köyde okul  ve cami  vardır.                    

            DEREYURT  VE SITMA KÖYLERİ:                      

             İlçenin  güneydoğusunda yer alan  köylerin muhtarlıkları birdir. İkisi de orman köyüdür.  İlçeye olan uzaklığı 45 km' dir.  1500 rakımlı köylerin ikisi 15 hane olup nüfusları  toplamı 66 'dır. Halkın    geçim  kaynağı hayvancılıktır. Köyde okul bulunmaktadır.                  

 DOKUZ KÖYÜ:              İlçenin  doğusunda  ve 30 km  uzaklıktadır.  Düz bir alanda kurulmuş  orman köyüdür. Rakımı 1400 m olan köy 30 hane olup nüfusu  142 'dir. Köyde okul   ve   cami  mevcuttur.    Köy halkının geçim kaynağı  tarım hayvancılık ve işçiliktir.  

             DOLAK KÖYÜ:   İlçenin kuzeyinde  olup 27 km uzaklıktadır.  Hane sayısı 50,nüfusu 288'dir. Okulu ve camisi  vardır. Refah seviyesi yüksek köylerimizden biridir. Rakımı 1000 m'dir. Halkının büyük çoğunluğu  Avrupa'da   işçi olarak  çalışmaktadır. Halkın geçim kaynağı  tarım hayvancılık ve işçiliktir.                   

            EVCİ - KURTİNİ KÖYLERİ:          İlçenin doğusunda yer alır. İlçeye uzaklığı 20 km dir.  Rakımı 1500 m olan köy  80 hane olup, 432 nüfusu vardır. Halkın geçim kaynağı hayvancılık ve maden  işçiliğidir. Okulu ve camisi bulunan köy orman köylerimiz içinde yer alır. 

            EYLELLİ KÖYÜ:            İçenin güneybatısında  ve 19 km uzaklıktadır. Rakımı 1500 m olan köy 60 hane olup286 nüfusludur. Geçimini orman ürünleri ve hayvancılıkla sağlar. Köyde okul ve cami vardır. Halkın refah seviyesi oldukça düşüktür.               

            GÖKDERE KÖYÜ:  İlçenin batısında  olan köyün ilçeye uzaklığı  20 km'dir.  Rakımı 1350 olan köy,60 Haneli olup 286 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi  bulunmaktadır.  Halkın geçim kaynağı; tarım ve hayvancılıktır.   

         GÜLLÜK KÖYÜ:          İlçenin güneybatısında  olup  17 km uzaklıktadır. Rakımı 1400 olan köy ,42 hane ve  15 nüfusludur. Okulu ve  camisi vardır.  Halk tarım,  hayvancılık yaparak, orman ürünleri   satarak geçimini sağlar.                     

GÜMÜŞDİBEK  KÖYÜ:            İlçenin güneybatısında  bulunan köyün ilçeye olan uzaklığı 27 km'dir. Rakımı 1400  olan  köy, 55 hane olup 293 nüfusa sahiptir. Okulu ve camisi  olan köyün geçim  kaynağı  tarım ve hayvancılıktır. 

             GÜNDÜZLER  KÖYÜ :              İlçenin kuzeyinde  olup, 36 km  uzaklıktadır. Rakımı 1000 m  olan köyü  60 haneli ve 349 nüfusludur. Okulu ve camisi olan köyde sulu tarım yapılmaktadır. Halkın geçim kaynağı  tarım ve hayvancılıktır.      

HACIFAKILI - BEYAZITKAÇAĞI KÖYLERİ:            İlçenin kuzeyinde yer alan köy  ilçeye 15 km uzaklıktadır. 1000 rakımlı  köy, mezrası olan  Bayazıt kaçağı ile birlikte  45 hanedir.  Nüfusu 236 olan köyde okul ve camii bulunmaktadır. Köy halkının geçim  kaynağı tarım ve hayvancılıktır.                    

HALHACI  KÖYÜ:            İlçenin  güneybatısında yer alan köy, ilçeye 17 km uzaklıktadır. Orman içerisinde kurulmuş şirin bir köyümüzdür.  Rakımı 1535 m  olan köy 12 haneli  ve  47 nüfusludur. Okulu ve  camisi  olan  köyümüz bir yayla köyüdür. Köy halkının geçim kaynağı  hayvancılık ve  orman  ürünleri  satmaktır.

HAYRAN -  KAVAKALANI KÖYLERİ:                     

            İlçenin  doğusunda  yer alan bir orman köyüdür. İlçeye uzaklığı 18 km  olan köy  1500 rakımlıdır. 55 hane olan köyün nüfusu 323 'tür. Köyde okul ve cami bulunmaktadır. Köy  halkının geçim kaynağı  orman ürünleri , tarım ve hayvancılıktır. Kavakalanı  ile Hayran köyünün muhtarlıkları birdir.    

HÜYÜKALANI KÖYÜ :            İlçenin güneydoğusunda yer alan köyün ilçeye  uzaklığı 25 km'dir. 1425 rakımlı köy 14 hane olup 65 nüfusludur. Okulu olan köyün halkı güney sahillerimize göç etmişlerdir. Köy halkının geçim kaynağı  hayvancılıktır. 

             İBRAHİMAĞAÇİFTLİĞİ KÖYÜ :             İlçemizin kuzeyinde yer alan köy  ilçeye 15 km uzaklıktadır. Rakımı 1200 olup 40 hanedir.  Nüfusu 152 olan köyün kuruluşu çok eskiye dayanmaktadır. Okuma yazma oranı en  yüksek köylerimizden biridir. Okulu ve camisi olan köyün , geçim kaynağı  tarım ve hayvancılıktır.

              KARAALİKAÇAĞI KÖYÜ:            İlçenin kuzeybatısında yer alır.   İlçeye 30 km uzaklıktadır.  Rakımı  1300 m olan köyün hane sayısı 95 olup nüfusu 185 dir. Okulu ve camisi olan köyü  geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.SON EKLENEN FOTOGRAFLAR

AYKAN & FERDANE KAFA...
Image Detail
HAMZA KAFADAR (AYKAN...
Image Detail
SUVEYDA KAFADAR (AYK...
Image Detail
ZEKİYE & DİLAVER KAF...
Image Detail
ESMA, MÜZEYYEN, ESRA
Image Detail